10 इंच स्ट्रिंग घाव फिल्टर कारतूस, पॉलीप्रोपाइलीन, स्टेनलेस चोरी 1-200 माइक्रोन;